Home
Ons team
Praktijkvisie
Logopedie
Remedial Teaching/ Huiswerkbegeleiding
Dyslexie/ Dyscalculie
Coaching ADHD/ ADD/ Pubers
Nieuwsbrief
Contact
Remedial Teaching/ Huiswerkbegeleiding


We begeleiden leerlingen met leer-en/of ontwikkelingsproblemen en met eventuele gedragsproblemen. We zijn gespecialiseerd in dyslexie, dysorthografiedyscalculie en gedragsproblemen in relatie tot leerproblemen.
 

 
Remedial Teaching is voor kinderen van het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs die moeilijkheden ondervinden op het gebied van:

Algehele leerachterstand
Concentratieproblemen
Gedragsproblemen/gedragsstoornissen (o.a. ADD, ADHD, ASS) 
Faalangst
Hoogbegaafdheid
Werkhouding
Taakgerichtheid
Zelfvertrouwen
Motivatie

Leesmoeilijkheden (technisch lezen)
Studerend lezen
Begrijpend lezen
Spellingsmoeilijkheden
Grammatica
Ontleden

Dyslexie (leesstoornis)
Dysorthografie (spellingsstoornis)
Dyscalculie (rekenstoornis)

Huiswerkbegeleiding Individueel
  - Planning
  - Nederlands
  - Vreemde talen
  - Examentraining

Daarnaast bieden we begeleiding bij het maken van werkstukken en spreekbeurten en ter voorbereiding op de CITO-toetsen en de ENTREE-toets.

Huiswerkbegeleiding in groepen
Vanaf het schooljaar 2013/2014 verzorgen we huiswerkbegeleiding in kleine groepjes van 2-4 personen. We zijn nu bezig met de opzet ervan op de verschillende locaties. Mocht u interesse hebben dan kunt u uw kind wel vast bij ons aanmelden.

  


Home | Ons team | Praktijkvisie | Logopedie | Remedial Teaching/ Huiswerkbegeleiding | Dyslexie/ Dyscalculie | Coaching ADHD/ ADD/ Pubers | Nieuwsbrief | Contact