Home
Ons team
Praktijkvisie
Logopedie
Remedial Teaching/ Huiswerkbegeleiding
Dyslexie/ Dyscalculie
Coaching ADHD/ ADD/ Pubers
Nieuwsbrief
Contact
Logopedie


Onze logopedisten behandelen kinderen en volwassenen die problemen hebben met:

Preverbale logopedie
 • borst en/of flesvoeding
 • lepelvoeding
 • eten van vaste voeding
 • kauwen
 • drinken
 • slikken
 • weigeren van voedsel (kokhalzen)
 • voedselverwerking (verslikken reflux)

 

Mondgedrag

 • open mondgedrag/mondademen/ lage toonligging
 • speen- /duim- /vingerzuigen
 • foutief slikgedrag
 • overmatig speekselverlies 

 Spraak

 • articulatiestoornis
 • schisis (lip-, kaak-, gehemelte spleet)
 • stotteren/broddelen (snel en onduidelijke 'rommelig'spreken)
 • slissen
 • onduidelijk/binnensmonds/kaakgeklemd spreken
 • kaakgeklemd spreken
 • dysarthrie
 • monotoon spreken
 • hoog spreektempo
 • nasale spraak
 • (verbale ontwikkelings)dyspraxie

 Gehoor

 • het kind spreekt met luide stem
 • het kind reageert niet adequaat als het aangesproken wordt
 • het kind maakt (te)weining contact met de omgeving
 • het kind schrikt vaak
 • luister- en/of concentratieproblemen
 • het kind komt dromerig over/lijkt afwezig te zijn
 • het kind heeft moeite met de auditieve vaardigheden (o.a. rijmen, hakken/plakken)
 • het kind heeft auditieve verwerkingsproblemen/ reageert vertaagd op de omgeving
 • het kind heeft moeite met het aanleren van versjes/liedjes

Non verbale communicatie

 • het kind maakt geen of te weinig oogcontact
 • er is geen of te weinig sprake van beurtwisseling
 • het kind imiteert de mimiek en/of bewegingen van de gesprekspartner niet of te weinig
 • het kind maakt onvoldoende gebruik van non-verbale communicatie (bijv. lachen, wijzen, schudden met het hoofd, knikken met het hoofd)

Taal

 • taalbegrip (het kind begrijpt onvoldoende wat er wordt gezegd)
 • taalproduktie (het kind kan zich onvoldoende duidelijk maken naar anderen)
 • het kind heeft een te kleine woordenschat
 • het kind heeft een rommelige-, niet volledige-en/ of eenvoudige zinsbouw
 • het taalgebruik is niet leeftijdsadequaat
 • verhaalopbouw
 • het kind past de morfologische regels onvoldoende toe (o.a. vergrotende/verkleinende trap, meervoudsvormen, verkleinwoorden, vervoeging van werkwoorden)
 • het kind heeft woordvindingsproblemen
 • meertaligheid NT2
 • afasie

Adem/stem

 • heesheid/verkeerd stemgebruik/stemmisbruik
 • keelklachten
 • verkeerde spreekademing
 • ademproblemen
 • hyperventileren
 • globusgevoel
 • stemklachten als gevolg van een spreekberoep
 • stembandverlamming/beschadiging

Dyslexie

 • lees- en/of spellingsproblematiekHome | Ons team | Praktijkvisie | Logopedie | Remedial Teaching/ Huiswerkbegeleiding | Dyslexie/ Dyscalculie | Coaching ADHD/ ADD/ Pubers | Nieuwsbrief | Contact