Home
Ons team
Praktijkvisie
Logopedie
Remedial Teaching/ Huiswerkbegeleiding
Dyslexie/ Dyscalculie
Coaching ADHD/ ADD/ Pubers
Nieuwsbrief
Contact
Praktijkvisie

Wij streven ernaar om in al onze vestingen eenzelfde beleid en visie uit te oefenen als hulpverlener zijnde.

We beantwoorden aan de hulpvraag van onze cliënt. Daarnaast zetten we als hulpverlener onze kennis en middelen in om onze cliënt in zijn totale wezen te helpen, als logopediste/RT-er, coach of als een goede signaleerder of doorverwijzer.
In de behandeling nodigen wij onze cliënt uit om in een veilige en vertrouwde omgeving te kunnen leren en het geleerde uit te kunnen voeren. We maken gebruik van positieve en opbouwende feedback om de motivatie bij onze cliënt te verhogen en het leerproces te bevorderen.

De eventuele beperkingen/ stoornissen en/of handicaps van onze cliënt worden meegenomen in het behandelplan. Er wordt beperking/stoornis/handicap-overstijgend gewerkt.  Er wordt tijdens het leerproces en geven van feedback rekening gehouden met deze beperking/stoornis of handicap. Het handelingsplan is afgestemd op de individuele behoefte van onze cliënt. Dit geldt uiteraard voor al onze cliënten in de praktijk.
 


Home | Ons team | Praktijkvisie | Logopedie | Remedial Teaching/ Huiswerkbegeleiding | Dyslexie/ Dyscalculie | Coaching ADHD/ ADD/ Pubers | Nieuwsbrief | Contact